vận chuyển


VẬN CHUYỂN

 

XE CHUYÊN DỤNG VẬN CHUYỂN H2SO4 98%

Xe Chuyên Dụng Vận Chuyển H2SO4 98%
Số lượng: 20,000 kg -> 30,000 kg

Xe Bồn Chuyên Dụng Vận Chuyển NaOH 32%-45%-50%

Xe Chuyên Dụng Vận Chuyển HCl 32%
Số lượng: 20,000 kg - 30,000 kg

Xe Chuyên Dụng Vận Chuyển HCl 32%

Xe Chuyên Dụng Vận Chuyển HCl 32%
Số lượng: 20,000 kg - 30,000 kg

LIÊN HỆ

Address: Quốc lộ 51, Ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Email:hungtanthanhdat@gmail.com
Mobile:  0919.374.966 - 098.33.72.889 -0643.932.966 
Fax : 0643.932.966

FANPAGE

Địa Chỉ